• pl
  • fr
  • de
  • en
  • da
  • nl
  • sv

Informacje prawne

Dane identyfikacyjne firmy :

Witryna internetowa www.grad-by-you.com stanowi własność firmy BURGER ET CIE, spółki akcyjnej uproszczonej z kapitałem w wysokości 15 564 630 €, z siedzibą pod adresem Zone Industrielle Bois l’Abbesse – 68660 LIEPVRE, wpisanej do rejestru handlowego spółek pod numerem 534 307 301 RCS Colmar.

Tel : +(33)3 89 58 91 21
E-mail : mkormann-at-burger-dot-fr
Kod APE: 1623Z
Nr identyfikacji statystycznej Siret: 534 307 301 00018
Wspólnotowy numer identyfikacyjny VAT: FR19 534 307 301
Dyrektor publikacji : Pan Bertrand Burger
Hosting : OVH SAS – 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – France

Ustawa dotycząca informatyki i swobód obywatelskich :

Pozyskiwane informacje i dane osobowe są niezbędne w celu zarządzania przesyłanymi przez użytkowników witryny zapytaniami dotyczącymi informacji i rezerwacji. Zgodnie z postanowieniami francuskiej ustawy dotyczącej Informatyki i Swobód Obywatelskich z dnia 6 stycznia 1978 roku, użytkownik ma prawo dostępu, skorygowania i usunięcia jego danych osobowych. W tym celu wystarczy napisać do nas za pośrednictwem witryny internetowej lub pocztą na adres: Burger ZI Bois l’Abbesse 68660 Lièpvre, podając swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail.

Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie witryny, na komputerze klienta mogą być zapisywane pliki cookie, które nie będą jednak wykorzystywane w jakichkolwiek celach handlowych.
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat francuskiej ustawy dotyczącej Informatyki i Swobód Obywatelskich, zachęcamy do odwiedzin na witrynie internetowej CNIL (Krajowej Komisji Informatyki i Swobód Obywatelskich).

Odpowiedzialność :

Wszystkie informacje zamieszczone na tej witrynie są zgodne z bieżącym stanem naszej wiedzy. W odniesieniu do tych informacji, firma BURGER ET CIE nie udziela żadnej gwarancji wyraźnej lub dorozumianej i nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ich wykorzystanie.
Firma BURGER ET CIE zastrzega sobie prawo zmodyfikowania w dowolnej chwili wszelkich zamieszczanych informacji, w szczególności poprzez aktualizację witryny.

Firma BURGER ET CIE nie ponosi żadnej odpowiedzialności:
– za prawidłowość, a także jakiekolwiek ewentualne błędy lub pominięcia dotyczące informacji zamieszczanych na tej witrynie. Użytkownik ponosi we własnym zakresie pełną odpowiedzialność za wykorzystanie tych informacji.
– za jakiekolwiek ewentualne szkody bezpośrednie lub pośrednie, związane z wykorzystaniem informacji zamieszczonych na tej witrynie.
– za jakikolwiek ewentualny brak dostępności witryny.

Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie zamieszczał na tej witrynie jakichkolwiek informacji stanowiących naruszenie obowiązujących przepisów prawa cywilnego lub karnego lub rozpowszechniał za pośrednictwem witryny jakichkolwiek informacji niedozwolonych, niezgodnych z obowiązującymi zasadami porządku publicznego lub mających charakter oszczerczy.

Prawa autorskie :

Wygląd i treść witryny, której wydawcą jest firma BURGER ET CIE stanowią wspólnie dzieło chronione obowiązującymi przepisami konwencji międzynarodowych oraz ustaw dotyczących ochrony praw własności intelektualnej, a w szczególności praw autorskich i przepisów obowiązujących w odniesieniu do nielojalnej konkurencji oraz zastrzeżonych znaków towarowych.

Jakiekolwiek reprodukowanie lub przedstawianie treści niniejszej witryny – także częściowe – jest niedozwolone bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody firmy BURGER ET CIE.

Pliki cookie :

Pliki cookie są przechowywane na komputerze, tablecie lub telefonie komórkowym podczas odwiedzania tej witryny. Są przeznaczone do pomiaru widowni i nie zbierają danych osobowych.
Możesz zmienić preferencje usługi za pomocą panel zarządzania pliki cookie.