• nl
  • fr
  • en
  • de
  • be
  • sv
  • da

Wettelijke vermelding

Identificatie van het bedrijf :

De website www.grad-by-you.com is eigendom van de vennootschap BURGER ET CIE, een société par actions simplifiée naar Frans recht met een kapitaal van
15.564.630 €, en de maatschappelijke zetel te Zone Industrielle Bois l’Abbesse – 68660 LIEPVRE, ingeschreven in het ondernemingsregister onder het nummer 534 307 301 RCS Colmar.

Tel : +(33)3 89 58 91 21
E-mail : mkormann-at-burger-dot-fr
APE-code : 1623Z
Siret-nummer: 534 307 301 00018
Intracommunautair btw-nr : FR19 534 307 301
Hoofdredacteur : De heer Bertrand Burger
Hosting : OVH SAS – 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – France

Informatica en Vrijheid :

Persoonlijke gegevens zijn noodzakelijk om de verzoeken tot informatie en reservering te beheren. Conform de wet op Informatica en Vrijheid van 6 januari 1978 bezitten de gebruikers van deze website het recht op toegang tot en rechtzetting en verwijdering van hun persoonlijke gegevens. Om dit recht uit te oefenen, volstaat een bericht per mail of schrijven naar Burger ZI Bois l’Abbesse 68660 Lièpvre, met vermelding van naam, voornaam en mailadres.

Voor de goede werking van de website kunnen cookies geplaatst worden die in geen geval gebruikt worden voor commerciële doeleinden.
Raadpleeg de website van CNIL voor meer informatie over de wet op Informatica en Vrijheid.

Aansprakelijkheid :

Alle gegevens op deze website worden geleverd in ongewijzigde staat. BURGER ET CIE geeft geen enkele expliciete of impliciete garantie en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruik van deze gegevens.
BURGER ET CIE behoudt zich het recht voor om deze gegevens op elk moment te wijzigen, met name voor de update van deze website.

BURGER ET CIE is niet aansprakelijk voor:
– onjuiste gegevens, fouten of weglatingen op deze website. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het gebruik van deze gegevens.
– eender welke schade, direct of indirect, die voortvloeit uit de gegevens op deze website.
– storingen op de website.

De gebruiker verbindt zich ertoe om via deze website geen gegevens door te geven die kunnen leiden tot civiele of stafrechtelijke aansprakelijkheid en om geen informatie te verspreiden die illegaal, in strijd met de openbare orde of lasterlijk is.

Auteursrecht :

De vorm en inhoud van de website beheerd door BURGER ET CIE vormt een werk dat beschermd wordt door de internationale verdragen en geldende wetten inzake intellectuele eigendom en met name het auteursrecht, oneerlijke mededinging en handelsmerken.
Niets mag volledig of gedeeltelijk gereproduceerd of afgebeeld worden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van BURGER ET CIE.

Cookies :

Tijdens het raadplegen van deze website worden cookies op uw computer, uw tablet of uw mobiele telefoon gestort. Ze zijn bedoeld voor publieksmeting en verzamelen geen persoonlijke gegevens.
U kunt de voorkeuren van de services wijzigen via de beheerpaneel cookies.